IWKA

IWKA (Internal Wisdom and Knowledge Association) 
 
IWKA Wing Tjun, Çin Savaş Sanatlarındaki FELSEFE, SAĞLIK, ve SAVAŞ SANATI olarak geçen ÜÇ BÜYÜK DEĞERİ kendisine temel olarak alan özgün bir Wing Tjun formudur. Bu üç boyutunun dengesini sağlamak çok önemlidir ve pek çok iyi bilinen Wing Chun dalında eksiktir.

Sifu Sergio Pascal Iadarola, son 25 yılını Wing Chun sanatını çalışmakla geçirmiştir. Bunun neredeyse son 10 yılını ise tam zamanlı olarak bu sanatın tarihini, felsefesini, fikirlerini ve prensiplerini araştırmaya ayırmıştır. Bu sıkı çalışma sayesinde farkını ortaya koyan Sifu Sergio, Çin ve Güneydoğu Asya’da bulunan farklı Wing Chun geleneklerini, araştırması sonucunda yeniden keşfettiği cevherlerle bir araya getirmiş ve sistematikleştirerek IWKA Wing Tjun sisteminin temellerini atmıştır. Bunu yaparak, öğrenciyi gerçek hayatta sokakta karşılaşabileceği şiddet olaylarına hazırlarken, enerjisini, zihnini ve bedenini ortalama bir insandan daha becerikli bir şekilde kullanabilmesini hedeflemiş, böylelikle Çin kültürünün bir parçasının korunmasında da önemli bir adım atmıştır.

Sifu Sergio’nun çalışmalarını inceleyen herkes IWKA Wing Tjun’un derinliğine şaşırmaktadır. Bu derinlik, aşağıda belirtilen geleneklerin derinlemesine çalışılmasına ek olarak kendi Sifu’larından ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden tanıdığı, bazı gizli topluluklarla bağlantıları olan kimi kişilerden öğrendiği bilgiler sayesinde elde edilmiştir.
IWKA Wing Tjun Sistemi’nin oluşturulmasında katkısı olan gelenekler:
 • Ip Man Wing Chun’un Çeşitli Formları
 • Chan Wha Sun Wing Chun
 • Gu lo Wing Chun (Leung Jan Sistemi)
 • Lo Ailesi’ne ait Wing Chun geleneği
 • Tang Ailesi’ne ait Wing Chun geleneği
 • Gizli topluluklardan gelen bilgiler
 • Yuen Kay San Wing Chun
 • 1700’lü yıllarda yapılan Wing Chun ve 1854 yılı sonrasında yapılan Snake Crane (Yılan ve Turna) Wing Chun
 • Fukien Wing Chun Bak hok (Fujian Yong Chun Baihe)
 • Tai Zo ve Lohan stillerine ek olarak Wing Tjun ile bağlantılı birçok diğer içsel sistemler
 
Burada dikkat çeken nokta, farklı Wing Chun kökenleri üzerine yapılan araştırmaların bazı formların tamamen toparlanması ve iyileştirilmesine yardımcı olmuş olmasıdır. Örneğin, Ip Man sistemindeki Uzun Sopa (Luk Dim Poon Kwan) formunun, Tang Yick Wing Chun sistemindeki eşinin yalnızca bir parçası olduğu anlaşılmıştır. Buna ek olarak tüm geleneklerin çalışılması ve incelenmesi, bir zamanlar sistemin içinde bulunan ve bugün birçok Wing Chun geleneğine dağılmış olan kavram ve prensiplerin tekrar bir arada toplanması ve sistematikleştirilmesi için yararlı olmuştur.

Wing Chun sistemi, geleneksel Çin bilgeliğine dayalı bir sistem olmasına rağmen, zaman geçtikçe ve dünyada yaygınlaştıkça zaman, mekan, enerji, ve sema-insan-toprak fikirlerinden uzaklaşmıştır. Bu da, sistemde en yüksek verimlilikten uzaklaşan bir dengesizliğe yol açmıştır.
Aşağıda, Wing Chun’un ortaya çıkmasından Tai Ping ayaklanmasına kadar geçen süre içinde sistemin bir parçası olmuş olan, şimdi ise IWKA sistemi içinde hayata dönen bazı özelliklerin bir listesi sunulmuştur:
 1. Song (tüm gereksiz gerginlikten arınmak), vücudu gevşetmek ve açmak, enerji kanallarını açmak için egzersizler.
 2. Bong Sau, Tan Sau, Fuk Sau gibi kol hareketlerinde vücudun yalnızca bir parçasını değil, Emei 12 Zhuang (yılan) Temeli ve Fujian Beyaz Turna (7 yay vb) Temeli’nin birleşiminden gelen tekniklerle tüm bedeni kullanmak.
 3. Üç şeklin hepsini kullanmak: Odağımız; sadece çizgi ve üçgen üzerinde yoğunlaştırmak yerine çizgi, üçgen ve çemberi birlikte kullanmak
 4. Beden, zihin ve enerjinin birbirinden ayrımı ile “detachment” konusu hakkında bilgi sahibi olmak. (“Detachment”, momentumun doğru kullanımı ve farklı türlerdeki Jin’in dağıtımı için gereklidir.)
 5. Ham Hong (boş göğüs), Lok Bok (düşük omuz) ve Chum Jarn (batan dirsek) kavramlarını anlamak ve bunları yanlış kullanmanın yarattığı sonuçları bilmek.
 6. Kürek kemiklerini veya gövdeyi aşırı sıkmamak. Bu, rakibin gücünü yere aktarıp geri yansıtabilmeyi sağlar. (etki-tepki kuvveti.)
 7. Bedene uygulanan kuvveti yalnızca el tekniklerini kullanmak yerine tüm bedenle yönetmek.
 8. Alt karın kaslarını kullanarak doğru nefes alma tekniklerini kullanmak.
 9. Çi bilgisi (bedendeki biyomekanik/biyoelektrik enerji ve meridyenlerden akışı)
 10. Kaba kuvvetle itiş sağlamak yerine ileri düzey Fa Jin (güç akışı kontrolü) kullanmak.
 11. Kas kuvveti yerine enerji transferi, tendon ve eklem kuvvetini tercih etmek.
 12. Yalnızca temas anı refleks çalışmaları yerine köprü kurma ve göz temasının da kullanılması.
 13. Yee Gee Kim Yeung Ma duruşunun, antik yazılara göre, özellikle de 1848’de Kuen Kuit’e göre doğru anlaşılması.
 14. “Yapışık kalmak” ve “Takip etmek” terimlerinin, yalnızca rakibi zincir yumrukla takip etmek veya teması bırakmamak olarak algılanması yerine, tüm detaylarıyla doğru anlaşılması.
 15. İçsel batma yoluyla rakibin köklerini kesebilmek.
 16. Akış ve doğaçlamanın gerçekten kullanılabilmesi.
 17. Gerçek Kung’u oluşturabilmek, canlandırabilmek ve kullanabilmek için Kuen Kuit’ten yararlanılarak formların tüm detaylarıyla anlaşılabilmesi.
 18. Temassızlıktan temasa giderken Kiu Sao Wing Chun enerji kullanımı egzersizlerinden yararlanmak.
 19. İçsel güç ve sağlık için Çi Kung’dan yararlanmak.
 20. İçsel gücü geliştirmek için Wing Chun San Chong (Mandarin: Zan Zuang) egzersizleri.
 21. Sema, insan ve toprak kavramlarının anlaşılması.
 22. Batma kavramının anlaşılması.
 23. Açılma ve kapanma kavramlarının anlaşılması.
 24. Fou, Chum, Tan ve To (float, sink, absorb and split) kavramlarının anlaşılması.
 25. Dan Tian, meridyen ve köpüklenen kuyu kavramlarının anlaşılması.
 26. Tekniklerin çoğundaki Yin ve Yang’ın (Yam ve Yeung) anlaşılması.
 27. Pamuk Beden (Cotton Body) konseptinin anlaşılması.
 28. Üç Halka’nın anlaşılması.
 29. Kua’nın doğru kullanımı.
 30. EMEI’den yılan temelinin (snake slide worm vb) enerji transferi ve eklemler için kullanılması.
 31. Fujian Beyaz Turna Temeli’ndeki orta hat teorisinin, dışsal şekillerin ve 7 Yay’ın anlaşılması.
 32. İki tür kuvvet akışı.
 33. Dört tür Jin salınımı.
 34. “Detachment” yöntemiyle Fa Jin uygulamanın beş yolu.
 
Bu liste, kesinlikle IWKA Wing Tjun sistemi ile diğer gelenekler arasındaki farkların tümü değildir. Buradaki bir diğer önemli nokta, geleneklerin bazılarında bu maddelerden bazılarının bulunması ama hiçbirinde bir araya gelmemiş olmasıdır.
 
Tüm bunların ve daha fazlasının tek bir sistemde bir araya gelmesini, Sifu Sergio’nun — yeri geldiğinde organizasyonunu ve kişisel itibarını riske atmak pahasına da olsa — fedakârlığına, sıkı çalışmasına ve araştırmasına borçluyuz. Sifu Sergio, IWKA’nın en gelişmiş ders programını Wing Chun’un kardeş dalları olan “Sonsuz Bahar” ve “Güzel Bahar” dallarına da dayandırmış, Fujian Beyaz Turna ve EMEI temellerinin köklerinden de faydalanmıştır. (EMEI yılan temeli, 1700’lü yıllardan kalan ilk Siu Nim Tao’daki yılan kayması hareketinde açıkça gözlemlenebileceği gibi, buradan çıkmıştır.)
 
Sifu Sergio’nun en son araştırmaları, Güzel Bahar dalının EMEI ve Beyaz Turna temellerine, Sonsuz Bahar’ın ise yalnızca Beyaz Turna temeline dayandığını, yeni kanıtlar ışığında ortaya koymuş, Çin tarihi üzerindeki derin araştırmalarıyla da sonsuz bahar salonunun aslında belli bir Tien Ti Hui grubunun salonu olduğunu kanıtlamıştır.
 
Aşağıdaki noktalara bir göz atalım.
 
 1. Chan Budizmi’ne göre, “sonsuz” sözcüğü Chan’da kullanılmamalıdır, çünkü Chan Budizmi’nin merkezinde “hiçbir şey kalıcı değildir,” ilkesi bulunur. Dolayısıyla Budizm’de sonsuz olan hiçbir şey yoktur, bu yüzden bir Şaolin tapınağındaki bir salona “sonsuz” ismini vermek, Budizm’in özünü yok saymaktır.
 2. Chi Sim terimi, Konfüçyanizm doktrinlerinden gelir, dolayısıyla oraya ait bir terimdir. Bu yüzden bir Budist tapınak salonu veya bir Budist rahip için Kofüçyen bir terim kullanmak doğru değildir. Fakat, Qi Hanedanlığı zamanında Tien Ti Hui’nin Budist, Taoist ve Konfüçyen terimleri bu şekilde birbirine karıştırdığı biliniyor, bu yüzden bu salon isimlerinin özgün Budizm yerine Tien Ti Hui zamanından kaldığı düşünülüyor.
 3. Fujian Beyaz Turna, Tien Ti Hui’nin bir sanatıdır, Güney Şaolin Tapınağı hakkındaki Çince yazıtlara bakılırsa, Güney Şaolin de Tien Ti Hui’nin kod ismidir.
 4. Sonuç olarak, Sonsuz Bahar Salonu’na dair atıflar, aslında bir Chan Budist Şaolin tapınağı olmayan, fakat yine de bir tür Turna veya Fujian savunma sanatının çalışıldığı Tien Ti Hui salonuna işaret ediyor olabilir.
(1855’te Kanton valisi Yip Ming Şun, Qing ordusunu Kırmızı Gemi Operası’nın üstüne sürerek kumpanyayı yok etmiş, Güzel Yeşim Salonu’nu da kundaklamıştır. Sonradan, bu olayların Şaolin tapınağını Qing karşıtları veya Hung Mun gizli örgütü tarafından yakılması olayının kod adı olduğu anlaşılmıştır. Bu Güzel Yeşim Salonu olayından sonra, Kanton operası on beş yıl yasaklanmıştır. On beş yıl sonra kurulan Sekiz Harmoni operası ise bugüne dek varlığını sürdürmektedir.)
IWKA