Wing Tjun Çocuklar İçin Kung Fu & Gençler İçin Wing Tjun

Wing Tjun Çocuklar İçin Kung Fu & Gençler İçin Wing Tjun

Wing Tjun Çocuklar İçin Kung Fu & Gençler İçin Wing Tjun

Wing Tjun Çocuklar İçin Kung Fu & Gençler İçin Wing Tjun
 
Günümüzde çocuklar, yirmi otuz yıl öncesine nazaran daha farklı hayatlar yaşıyorlar. Modern toplum hayatında, çocukluklarını ekran önünde, internette dolaşarak veya televizyon izleyerek geçiren çok fazla sayıda çocuk var. Evlerinin dışına çıkarak fiziksel aktivitelerde bulunamayan bu çocukların birçoğunun beden gelişimi ve dolayısıyla sağlığı da olumsuz yönde etkileniyor.
 
Ekran başında büyüyen çocuklar, maalesef yüksek oranda vahşet ve şiddet içeren görüntülere de maruz kalıyorlar. Çocukların davranış problemleri göstermesi ve hatta ilerleyen yaşlarında daha büyük sorunlar yaşamaları artık sıklıkla rastlanan ve üzücü bir sorun ama tüm bu nedenleri düşünüldüğünde pek şaşırtıcı değil.
 
Zihin, Beden & Enerji ve IWKA Türkiye ekibi olarak, çocuklara savaş sanatları öğretirken bu sanatın sadece fiziksel beceri kısmını aktarmanın artık yeterli olmadığının farkındayız. Modern toplumumuzun geçirdiği süreçler dahilinde şiddet de evrimleşiyor ve buna karşılık bizler de şiddeti engellemeye ve kontrol etmeye yönelik yöntemler geliştirmeye devam ediyoruz.
 
Çocuklara sadece nasıl dövüşeceklerini öğretmekten ziyade, onlara aktardığımız bilgi öncelikle oluşabilecek tehlikeli ve şiddet içeren durumları tanımlamayı içeriyor. Çocuklara bu durumlardan nasıl kaçınabileceklerini veya bu durumları nasıl yatıştırabileceklerini öğretiyoruz. Dersler boyunca verdiğimiz fiziksel eğitimi ise son çare olarak, kendilerini fiziksel güç kullanarak korumaları gerektiğinde kullanıyorlar.
 
Savaş Sanatları eğitimi, çocuklara kendileri için dengeli bir hayat yaratmalarına yardımcı olur. Dengeli bir hayat, kaliteli bir hayattır. Ders boyunca yapılan zorlu fiziksel çalışmalar, öğrencilerin kondisyonunu ve beden koordinasyonunu arttırır, fiziksel duyularını keskinleştirir. Güvenli ve dostça bir ortamda, sürekli bir yetkili denetimi altında, çocuklar öz savunmayı hem fiziksel hem de zihinsel boyutta öğrenirler.
 
Derslerimizde, çocuklarla yarattığımız bir oyun atmosferi içerisinde onlara kendileri için tehlikeli olabilecek durumları fark etmelerini ve bu durumları önlemek için gerekli tedbirleri nasıl alacaklarını öğretiyoruz. Eğitmenlerimiz rol yaparak olası saldırgan kişileri taklit ediyorlar ve öğrencilerine sözel ve fiziksel bariyerlerin nasıl kullanılacağını, ihtiyaç durumunda yardım çağırmayı ve son çare olarak kendilerini etkili bir şekilde nasıl savunacaklarını gösteriyorlar.
 
Savaş Sanatları eğitimi, çocuklara vücutlarının sınırlarını anlamayı ve enerjilerini verimli bir şekilde yönlendirmeyi öğretir. Çocuklara bedensel hakimiyet kazandırmanın yanı sıra çocukların özgüveni ve karakter gelişimi üzerine de derinlemesine çalışılır.
 
Çocuklar için hazırladığımız programın amacı, çocuklara ihtiyaç duydukları hareketli yaşamı kazandırmak, çocukların kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak ve onlara özgüven kazandırmaktır. “Wing Tjun Çocuklar için Kung Fu” programımız boyunca çocuklara, Wing Tjun Kung Fu temelli etkili savunma teknikleri ile şiddeti önleme ve yatıştırma becerileri kazandırılır.
 
IWKA PROGRAMIMIZ ÇOCUĞUNUZ İÇİN PEK ÇOK FAYDA SAĞLIYOR
 
IWKA Çocuklar Wing Tjun programı, 4-15 yaş aralığındaki çocuklar için bir Kung Fu, Öz Savunma, Şiddet önleme ve Karakter geliştirme programıdır. Çocuklar için Savaş Sanatları söz konusu olduğunda, bir diğer ders dışı etkinlik olmaktan çok öte, yenilikçi kavramlar içeren bir program…
 
Kung Fu, sadece “Tekme atmak, Engellemek ve Yumruk atmak” demek değildir; bundan çok daha fazlasıdır.
 
IWKA Türkiye olarak çocuklara uygun olan ama gerçekten etkili bireysel savunma tekniklerini neşeli ve eğlenceli bir atmosferde çocuk dostu bir yolla sunuyoruz. Programımız, günümüz toplumunda yaşayan çocukların ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
 
Müfredatımızda çocukların ihtiyaç duydukları tüm bilgileri onlara oyunlar, gerçekçi rol oynama, egzersizler ve yarışmalarla aktarıyoruz. Çocuklara şiddete başvurmadan kendilerini nasıl güvene alacaklarını öğretirken aslında temelde kendilerine güvenmeyi öğretiyoruz.
 
IWKA bünyesindeki tüm çocuk sınıfları, çocuklarla çalışmayı seven sertifikalı çocuk eğitmenleri tarafından verilmektedir. Heyecan verici, merak uyandırıcı ve eğlenceli IWKA Çocuk Sistemi sayesinde çocuklar her zaman motivasyonlarını korurlar.
 
Bu kanıtlanmış öz savunma teknik ve becerilerini öğrendiklerinde çocuklar, oyun parklarındaki zorbalara veya sokakta karşılaştıkları yabancılara karşı gerektiğinde kendilerini koruyacak öz güvene sahip olacaklar. Böylece çatışmaları önleyebilecek, tehlikeli hale gelebilecek durumları yatıştırabilecek ve en önemlisi kendi güvenliklerini sağlayabilecekler. Buna ek olarak, IWKA Çocuklar programı çocuklarınıza, aklı başında ve güvenilir birer yetişkin olmalarına yardımcı olacak ekstra bir üstünlük katarak onlara hayatları boyunca şüphesiz bir avantaj sağlayacak.
 
Çocuğunuzun derslerine daha rahat odaklanmasını sağlamak için konsantrasyonunu geliştirmek istiyorsunuz veya öz güvenlerini arttırarak kendi güvenliklerini sağlayacak becerileri edinmeleri sizi çok memnun eder… Uluslararası başarıya sahip IWKA Çocuklar Wing Tjun programı, tüm bu konularda ve daha fazlasında size yardımcı olabilir.
 
 
GENÇLER İÇİN WING TJUN (12-15 YAŞ ARASI)
 
Gençler için sunduğumuz özgün öz savunma programımız, Yetişkin Wing Tjun programını takip eder ancak eğitimin her adımında günümüz gençlerinin ihtiyaçlarını göz önünde tutarız.
 
Modern gençler zorluklarla dolu bir dünyada sürekli hareket halindedir; kendilerini korumaya ve nasıl güvende tutacaklarını bilmeye ihtiyaçları vardır. Rahat ve eğlenceli bir ortamda, kendi yaşıtlarıyla birlikte aldıkları bu eğitim sayesinde çatışmaları önleyebilecek, tehlikeli hale gelebilecek durumları yatıştırabilecek ve en önemlisi kendi güvenliklerini sağlayabilecek becerileri çok kısa bir zamanda öğrenirler.
 
Programa katılan gençler şunları öğrenir:
 
Zorbalıkla nasıl mücadele edilir (sözlü, fiziksel ve siber zorbalıklar)
Yabancı Tehlikesi: Sinsi ve / veya uygunsuz tavırları olan yetişkinleri tanımlamak için öz korumaya dayalı bireysel savunma stratejileri
Kaçırılmaya Karşı Talimler: Saldırgan bir kişiden kaçmak için gereken beceri ve taktikler
 
Yaşıtlarının sataşmalarını nasıl önleyebilir?
Öz korumaya dayalı bireysel savunma stratejisini nasıl geliştirebilir?
Saldırganları davranış biçimlerinden nasıl tanımlayabilir?
Hangi durumlarda HAYIR diyebilir?
Korku hissini nasıl ayırt edebilir ve sezgilerini nasıl dinler?
Yaşıtlarının baskılarına nasıl direnebilir ve nasıl olumlu seçimler yapar?
 
Zorbalara karşı kendini nasıl savunabilir?
Yere düştüğünde veya yüzüstü durumdayken kendisini nasıl koruyabilir?
Boğma, boyun kilidi, yere düşürme, sıkı sarılma ve benzeri durumlara karşı kendini nasıl savunabilir?
Kendinden daha iri bir kişiye veya birden fazla kişiye karşı kendisini nasıl savunabilir?
Yetişkin saldırganlara karşı kendisini nasıl savunabilir?